De Stichting Beheer Historisch Erfgoed Uithoorn heeft de eervolle taak om het werelderfgoed van Uithoorn in stand te houden, nl. het Fort aan de Drecht, onderdeel van de Stelling van Amsterdam.

De Stichting tracht het fort zodanig te exploiteren dat het normale en het grote onderhoud ervan kan worden betaald. Dit bijzondere, historische bouwwerk moet als lokaal, regionaal en nationaal erfgoed ook voor toekomstige generaties behouden blijven. Financieel is dat een grote uitdaging voor de lange termijn. Het fort is in 1999 / 2000 volledig gerestaureerd, maar dat is geen blijvend effect. Ook in de toekomst zullen restauratiewerkzaamheden moeten plaatsvinden.
Zeer recent is een nieuw meer jaren onderhoudsplan opgesteld.

Aanwijzing van de Stelling van Amsterdam als Werelderfgoed heeft helaas geen financiƫle betekenis. Het is een etiket, belangrijk en eervol, maar meer ook niet.

Vindt u het ook belangrijk om dit markante bouwwerk in stand te houden?

Uw financiƫle bijdrage is meer dan welkom. De Stichting is door de Belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling. Uw bijdrage is daardoor fiscaal aftrekbaar.